663 63 63 28pon - pt. 7:00 - 15:00

Logo ZISBD

Separatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oferujemy usługi montażu przydomowych oczyszczalni ścieków a także separatorów tłuszczów, czy też substancji ropopochodnych. Posiadamy doświadczenie oraz dysponujemy niezbędnym sprzętem budowlanym (min. koparko-ładowarki, wywrotki, skrzyniowe auta ciężarowe z zabudowanymi dźwigami typu HDS, zagęszczarki, przecinarki itp.) aby wykonać usługę w pełnym zakresie.
Zapewniamy:

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
  • prace ziemne,
  • prace instalacyjne,
  • posadowienie i montaż zbiornika oczyszczalni w gruncie,
  • wykonanie drenażu rozsączającego,
  • posadowienie i montaż separatora w gruncie,
  • wpięcie do istniejącej sieci,
  • wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem,
  • odtworzenie nawierzchni i uporządkowanie terenu przyległego,
  • „rozruch technologiczny"