663 63 63 28pon - pt. 7:00 - 15:00

Logo ZISBD

Renowacje rurociągów

Rauliner -  należy do tzw. technologii ciasnopasowanych,  czyli nowy rurociąg uzyskany w wyniku instalacji jest dopasowany do wewnętrznej ścianki istniejącej rury, dzięki czemu średnica rurociągu po renowacji jest zmniejszona minimalne. Fabrycznie przygotowana rura Rauliner w przekroju przypomina literę U, co umożliwia swobodne wprowadzenie rury do wnętrza istniejącego rurociągu. Rura Rauliner po wprowadzeniu do wnętrza starego przewodu poddawana jest procesowi odkształcenia i w efekcie przywracany jest pierwotny przekrój kołowy rury.
Technologia ta ma zastosowanie w przypadku rurociągów ciśnieniowych (wodociągi, gazociągi, kanały tłoczne, instalacje przemysłowe itp.), jak i grawitacyjnych (kanalizacja sanitarna i opadowa).

Cracking – technologia polegająca na skruszeniu lub rozcięciu istniejącego rurociągu z jednoczesnym wprowadzeniem nowej rury po istniejącej trasie. Nowy rurociąg może być zbudowany z krótkich odcinków rurowych PCV, PP, PEHD łączonych w studzience, z rur zgrzewanych PEHD, HPP lub żeliwnych, jednak w tym przypadku konieczne jest wykonanie wykopu nadawczego w celu wprowadzenia zgrzanego wcześniej rurociągu.
Technologia ta umożliwia powiększenie średnicy istniejącego rurociągu i ma zastosowanie w przypadku wodociągów, kanalizacji, gazociągów, instalacji przemysłowych i innych rurociągów.

Relining – technologia polegająca na wprowadzeniu do istniejącego przewodu nowej rury wykonanej najczęściej z polietylenu lub z kompozytowych rur GRP – w przypadku rurociągów ciśnieniowych, lub z PCV, PP, GRP – w przypadku rurociągów grawitacyjnych. Na ogół odcinki rur polietylenowych łączy się na placu budowy poprzez doczołowe zgrzewanie do wymiarów niezbędnych do przeciągnięcia nowej rury pomiędzy dwiema lub więcej studniami (dla kanalizacji) lub wykopami montażowymi. Rury wykonane z innych materiałów łączy się w studzience (w przypadku krótkich modułów) lub w wykopie poprzez złącza systemowe (mufy, nasuwki, zamki itp.). Średnica wciąganej rury jest na ogół mniejsza o jedną dymensję od średnicy naprawianego przewodu. Jeżeli występuje taka konieczność, to przestrzeń między rurą nową a istniejącą wypełnia się specjalnym iniektem.

Rękaw termoutwardzalny - technologia ta przeznaczona jest do bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnych wykonanych z rur: kamionkowych, żelbetowych, betonowych, żeliwnych, stalowych lub tworzyw sztucznych o średnicach od 100mm do 1200mm. Technologia ta ma zastosowanie w renowacji kanałów o różnych przekrojach, nie ograniczając się tylko do kształtu kołowego.  Podstawowym elementem tego systemu jest elastyczny rękaw wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej absorbującej żywice, pokryty elastyczną powłoką poliuretanową, polietylenową lub PVC. Włóknina o strukturze filcowej nasączana jest żywicą: poliestrową, epoksydową, bisfenolową lub winyloestrową.
Renowacja kanału polega na wprowadzeniu do starego przewodu wykładziny z rękawa nasączonego żywicą i wygrzewaniu go wodą lub parą wodną. Utwardzona wykładzina dopasowuje się do kształtu remontowanego kanału i pełni rolę powłoki która, pokrywa pęknięcia, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód oraz eksfiltracji ścieków.

Iniekcje przestrzeni międzyrurowych i nieczynnych przewodów – w przypadku reliningu sieci grawitacyjnych wymagane jest wypełnienie przestrzeni pomiędzy istniejącą rurą a nowym przewodem. W takiej sytuacji wykonuje się iniekcje przy zastosowaniu specjalistycznych mieszanek iniekcyjnych (najczęściej na bazie cementu i popiołów) czy też pianobetonu. W zależności od wymogów technologicznych stosuje się mieszanki o różnych parametrach wytrzymałościowych, jak również o różnym stopniu odporności chemicznej. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na opracowanie różnych rodzajów mieszanek iniekcyjnych charakteryzujących się wysoką płynnością przy zachowaniu wytrzymałości na ściskanie na poziomie 10-15 MPa.

Więcej informacji na temat bezwykopowych renowacji rurociągów znajdziecie Państwo na naszej drugiej stronie: www.zisbd.com.pl