663 63 63 28pon - pt. 7:00 - 15:00

Logo ZISBD

Inspekcja TV

Wykonujemy monitoring instalacji kanalizacyjnych przy użyciu samojezdnych kamer inspekcyjnych marki RAUSCH, które pozwalają na sfilmowanie wnętrza rurociągu w zakresie średnic od 150mm do 2000mm. Kamery sterowane są poprzez pulpity sterownicze zabudowane w pomieszczeniu operatora w pojazdach inspekcyjnych. Opuszczanie i wyciąganie kamery z kanału umożliwia wyciągarka zamontowana w tylnej części samochodu. Kamera posiada własny napęd i jest połączona z pulpitem sterowniczym za pomocą kabla o długości ok 150m. Obraz z kamery jest rejestrowany i przetwarzany w pomieszczeniu operatora za pomocą programu do inspekcji rur kanalizacyjnych.
Klient otrzymuje inspekcję TV na płycie DVD, dokumentującą stan techniczny rurociągów, fotografie miejsc szczególnych, raport pisemno-graficzny, ocenę eksploatacyjną oraz propozycję naprawy lub renowacji.

Inspekcja TV pozwala na:

 • Sprawdzenie poprawności wyczyszczenia kanalizacji
 • Poznanie stanu technicznego sieci kanalizacyjnej
 • Znalezienie przyczyn powstających zatorów
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji eksploatacyjnej istniejących kanałów
 • Przeprowadzenie inspekcji odbiorowej nowobudowanych kanałów
 • Zlokalizowanie nieprawidłowości kanału, takich jak:
   • nieszczelność instalacji
   • infiltracja wód gruntowych
   • eksfiltracja ścieków
   • uszkodzenia mechaniczne rur
   • nieprawidłowe spadki
   • nielegalne przyłącza