663 63 63 28pon - pt. 7:00 - 15:00

Logo ZISBD

Odwodnienia

Oferujemy prace odwodnieniowe wykonywane przy pomocy agregatów pompowych i podciśnieniowej instalacji igłofiltrowej oraz przy wykorzystaniu wierconych studni depresyjnych.

Igłofiltry
Instalacja igłofiltrowa wykorzystywana jest przede wszystkim do obniżania poziomu wód gruntowych, najczęściej przy odwadnianiu wykopów inżynieryjnych i budowlanych.
Systemy igłofiltrowe zbudowane są z przewodów rurowych zakończonych filtrem i kolektora ssącego oraz agregatu pompowego, który  pozwala na wytworzenie podciśnienia i zassanie wody z gruntu która następnie jest odprowadzana poza obręb wykonywanych prac np. do sieci deszczowej, rowów melioracyjnych czy też innych odbiorników.

Studnie depresyjne
Studnie depresyjne wykorzystuje się do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych lub przy znacznych głębokościach wykopów. Systemy odwodnień z wykorzystaniem studni depresyjnych składają się z szeregu studni wierconych, z których każda wyposażona jest w zatapialną pompę głębinową. Pompowanie wody ze studni powoduje obniżenie zwierciadła wody gruntowej wytwarzając tzw. lej depresyjny i tym samym umożliwiając prowadzenie robót.